Keuring 2015

Beste NAFV-leden,

Heel graag nodigt de NAFV u uit deel te nemen aan de

Nationale Angorageitenkeuring 2015
op zaterdag19 september 2015.

Deze dag organiseren wij ook een mohairkeuring!

Alle informatie over de geitenkeuring en de mohairkeuring staat in de uitnodiging.

Alleen belangstellende? U bent van harte welkom!

Locatie: Zuidelijke Meentsteeg 9, 3911 TD Rhenen.

Mocht u nog vragen hebben, bel of mail gerust!

Met vriendelijke groet en
heel graag tot ziens op 19 september.

Immy van Huizen, secr. NAFV
Bruchterbeekweg 16
7696 BA Brucht.
tel. 0523 232782