Listeriose

• Listeriose

De listeria bacterie leeft vooral in een zuurstofarm milieu, zoals kuilgras en een dikke mestlaag. Voer geiten dan ook geen kuilgras tenzij van bijzonder goede kwaliteit. Gooi slechte gedeelten weg.

Besmetting treft de inwendige organen en al snel de hersenen. Het dier zondert zich af, is vaak blind en indien de bacterie in de hersenen zit, loopt het dier rondjes. Of, loopt tegen een hek op en gaat staan dringen in plaats van om te draaien. Met hoge dosis antibiotica is het dier soms nog te redden, meestal is men te laat.

Om terug te gaan, klik  hier