Het bloed

• Het bloed

Een aandoening van lammeren. Het ene moment nog springlevend in de wei, het volgende moment ligt het lam dood. Het zijn doorgaans de hardst groeiende, grootste en meest gezond uitziende dieren die er door getroffen worden.

Oorzaak is een bacterie (Clostridium) die normaal reeds in de darmen van geiten en schapen aanwezig is. Door een plotselinge rantsoenverandering (verse wei bijv) komt er veel eiwit in de darm binnen en de bacterie gaat zich vermenigvuldigen en maakt daarbij een toxine (vergif), dat in het bloed terechtkomt en zo het hele lichaam aantast. Dus per acute dood. Niet te voorkomen, behalve met vaccinatie: de drachtige moedergeit 2x enten met een tussenpoos van 4 tot 6 weken, de 2eenting 2 weken voor het aflammeren. Vervolgens de lammeren enten als ze 4 tot 6 weken oud zijn  en de enting na 4 tot 6 weken herhalen.

Om terug te gaan, klik  hier