Ziekten

Het is verstandig kennis te hebben van een aantal meer of minder voorkomende aandoeningen.
Het gaat om:
wormen,
coccidiose,
leverbot,
pensoverlading,
myasis(maden),
het bloed
luizen,
listeriose,
CAE,
CL
tussenklauwontsteking (rotkreupel).

Deze 11 aandoeningen worden in het kort besproken. Veel van deze aandoeningen komen ook bij schapen voor.