Verzorging

De dagelijkse verzorging bestaat uit 2 dingen:
zorgen voor voer en kijken of alle dieren gezond zijn.
Voor wat betreft het voer: elke dag schoon water en wat hooi of luzerne.
Twee maal per dag wat brok geven (bijv. 2×100 tot 150 gram A-brok of geitenbrok).
Het voordeel van brok voeren is, dat de geiten zeker de nodige vitaminen en mineralen binnen krijgen, dat hun vacht er beter uit ziet en vooral, dat ze op u afkomen en u makkelijk contact met ze kan maken en ze kan inspecteren (moet u de geiten verweiden, of van de wei de stal in krijgen, dan hoeft u maar te lopen me een bakje brok en er mee te rammelen, dan lopen ze achter u aan).

Kijken of ze gezond zijn bestaat uit: komt er een dier niet op de brok af, staat een dier “hol” (kramp in de buik), zijn er dieren met de staart naar beneden (ziek),zijn er dieren die kreupel zijn (zich verstapt, of wat aan zijn hoef) en zijn er dieren die diarree hebben.

 

 

Naast de dagelijks verzorging heeft u nog regelmatig andere dingen te doen:

Ontwormen

Ontwormen (behandelen tegen maag-darm wormen) – Ontwormen moet regelmatig zolang de dieren in de wei staan. Begin in maart.
Doorgaans met een tussenpoos van 6 weken. Beter is om de dieren na 6 weken ook een schone wei te geven.
De besmettingsdruk is het hoogst aan het eind van de zomer. Indien u fokt is het verstandig, voordat de bok bij de geiten komt, de geiten te ontwormen. Meest gebruikte middel is “Oramec”.

Coccidiose

Behandelen tegen coccidiose – Doe dit begin maart en herhalen indien diarree blijft en niet reageert op Oramec.
Eventueel een mestmonster laten onderzoeken. Meest gebruikte middel Vecoxan.
Behandel in ieder geval de lammeren.
Volwassen geiten zijn vaak drager zonder dat ze ziek zijn.

Leverbot

Soms behandelen tegen leverbot (komt alleen in bepaalde gebieden voor- opgave GD)

Bekappen

Regelmatig de hoeven bekappen (elke 6 tot 8 weken).
Indien u wilt, kunt u meedoen aan vaccinatie-programma’s o.a. tegen rotkreupel en tegen “het bloed”.