Angorageitenkeuring 2008

Na enige jaren geen keuring te hebben gehouden i.v.m. de ziekte Blauwtong is het in 2008 gelukt een keuring te organiseren. Deze vond plaats op 6 september in de Markthal te Barneveld.
Ook werd er in deze hal Beestenboel 2008 georganiseerd, met konijnen, kippen en ander kleinvee. Het was een gezellige boel met hanengekraai en gemekker door elkaar.
Aan de keuring deden 11 angorageitenfokkers mee, met in totaal dertig dieren. Certificaatwaardige geiten werden van te voren gekeurd. Niet-certificaatwaardige dieren kwamen daarna aan de beurt.
De Engelse keurmeester Marjori Jarvis (op foto 3 in blauwe stofjas) heeft alle dieren nauwkeurig nagekeken, en met enthousiasme heel veel uitgelegd.
Alles was prima geregeld, hokken waren zo gemaakt, voldoende ruimte en lekker overdekt. Bezoekers van de kleindierenshow en -keuring liepen met belangstelling langs en toonden interesse voor de angorageiten.

De NAFV streeft ernaaréén keer per jaar, de tweede of derde zaterdag in september, een landelijke keuring te organiseren.
Tegen die tijd hebben de geiten een vacht van ongeveer 6 maanden en kunnen ze goed beoordeeld worden.

Op deze keuringsdag worden de angorageiten en -bokken door een keurmeester, meestal een buitenlandse keurmeester, eerst stuk voor stuk beoordeeld.

’s Middags komen de geiten en bokken van de verschillende klassen in de ring en worden ze onderling vergeleken.

Bij de individuele keuring kan de Angorageit tot maximaal 100 punten krijgen: 50 voor het ‘exterieur'(bouw) en 50 voor de vacht.
Bij de vacht wordt gelet op: lengte, afwezigheid van grovere, rechte haren(kemp), gelijkmatigheid van de beharing, glans -, dichtheid-, fijnheid – en het karakter van de vacht.

De keurmeester let verder ook op typische angora-raskenmerken, zoals de beharing van de kop, stand en vorm van de horens, oren, bouw, grootte, afmeting , over- of onderbijten, gewicht, stand van de poten, enz.

Voor de fokkers van de NAFV is een keuring de manier om voor- of achteruitgang binnen de fokkerij te kunnen volgen.
Verder is de keuring heel erg leerzaam voor eigenaren van angorageiten, om te leren kijken naar de dieren en zoveel mogelijk te weten te komen over bouw, en vacht.

Winnende geiten 2008:

Moedergeit met tweeling bokken 1e prijs:

Winnende bok, 3e prijs :