Lammeren controle en formulier

In 2021 zijn de regels met betrekking tot de dek- en geboorteberichten en de lammereninspecties gewijzigd.

De fokker voorziet de lammeren van een oormerk, vult het lammeren controle formulier in, (de gearceerde vlakken) en stuurt deze op naar de stamboekbeheerder. Momenteel is dat Eugene Schuivens.

Het is wenselijk dat dit binnen drie maanden na de geboorte gebeurd zodat bij controle duidelijk is bij welke moeder het lam hoort.

Het formulier wordt door de stamboekbeheerder gecontroleerd en hij berekent het inteeltpercentage. De lammerencontroleur ontvangt het formulier en maakt een afspraak met de fokker.
Voor de komst van de controleur betaal je een eenmalige bijdrage van 15 euro.
Elk lam dat gecontroleerd wordt kost 2 euro voor de controle en de registratie.
Het aanmaken van stamboekpapieren kost 7 euro per dier.
(je kunt dus ook kiezen voor controle en registratie in het stamboek zonder de bijhorende papieren)
De stamboekpapieren krijg je daarna automatisch thuis gestuurd nadat de betaling binnen is.

Lees de procedure goed door!

Lammerencontroleformulier versie 2021

PROCEDURE LAMMERENCONTROLE 2022