Stamboek

Sinds 8 mei 2011 gelden aangepaste regels voor de erkenning van fokkerijorganisaties. De fokkerijregelgeving is in 2010 door het Productschap Vee en Vlees (PVV) aangepast om de erkende fokkerijorganisaties meer duidelijkheid te geven over hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden. Ook zijn de onnodige verschillen in de regels tussen de diersectoren opgeheven en is de regelgeving aangepast aan de huidige tijd.
In de praktijk betekent dit dat er meer controle is op de zuiverheid van het ras, erfelijke gebreken en inteelt. De NAFV voldoet aan alle regels en mag zich daarom een erkende geitenfokkerijorganisatie noemen.

Door deze regels zijn er wel wat veranderingen geweest in o.a. de controle’s en keuringen van de angorageiten.
De geiten zullen voortaan een drietal verschillende statussen kunnen hebben.

      * Lammeren die gecontroleerd zijn en waarvan het inspectieformulier geheel is ingevuld, met een positief advies, komen in aanmerking voor registratie in het stamboek en krijgen de C-status.

 

      * Als de fokker een C-dier als lam op de keuring brengt wordt het nogmaals gecontroleerd en krijgt het de B-status.

 

      * De A-status krijgt een dier wanneer het individueel gekeurd wordt door een officiële keurmeester op de leeftijd vanaf ongeveer 18 maanden.

 

Tijdens deze controle’s en keuringen wordt de standaard van de English Angora Society als richtlijn gebruikt.
De rasstandaard vindt u hier